Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Παράταση προθεσμίας για την ταξινόμηση αγροτικών μηχανημάτων


Δόθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 με υπουργική απόφαση παράταση για την ταξινόμηση αγροτικών μηχανημάτων.
Η υπουργική απόφαση, που φέρει τον αριθμό Γ3Β 1498/126349, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3511/Β/31-12-2012, αφορά ταξινόμηση αγροτικών μηχανημάτων που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά και είναι εφοδιασμένα με εθνική έγκριση τύπου από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, η οποία έπρεπε να γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012.