Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

1,8 εκατoμμύρια ευρώ για κατανάλωση φρούτων σε σχολεία


Κοινοτική  ενίσχυση  πρόκειται  να  χορηγηθεί στη χώρα μας για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας σε παιδιά (αφορά 521.233 μαθητές) εκπαιδευτικών της ιδρυμάτων, στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων σε σχολεία.
Όπως έχει ανακοινωθεί, το ποσό που αντιστοιχεί στη χώρα μας ανέρχεται σε 1.837.700 ευρώ και προκύπτει από το σχετικό παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.30/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.