Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

140 εκατομμύρια ευρώ οικονομική ενίσχυση των δήμων


Την πρώτη χρηματοδότηση των δήμων για το 2013 ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.
Σύμφωνα με αυτή, ο υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε απόφαση για την οικονομική ενίσχυση των δήμων στο πλαίσιο της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν από τους ΚΑΠ, τη ΣΑΤΑ και τα ΠΟΕ.

Συνολικά, οι δήμοι θα πάρουν 140 εκατομμύρια ευρώ για την τακτική καταβολή τόσο των λειτουργικών όσο και των επενδυτικών τους δαπανών.
Ανακοινώνοντας την πρώτη χρηματοδότηση των δήμων για το 2013, ο υπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το υπουργείο Εσωτερικών τηρεί τη δέσμευσή του για την απόδοση των πόρων και ότι παράλληλα, όμως, και οι ΟΤΑ αναλαμβάνουν την ηθική και πολιτική δέσμευση να τηρήσουν τις δικές τους υποχρεώσεις, προχωρώντας περαιτέρω την προσπάθεια εξυγίανσης με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής τους αυτοτέλειας.