Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Γρήγορη λήψη αποφάσεων για την ΚΑΠ ζητούν οι Copa-Cogeca


Άμεσες αποφάσεις για τον προϋπολογισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) ζητούν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca.
Οι οργανώσεις ζητούν να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία στα μέτρα «πρασινίσματος» και γρήγορη λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή της ΚΑΠ συμφωνώντας την έκκληση του Επιτρόπου Γεωργίας κ. Cioloş για ισχυρό προϋπολογισμό στην διάθεση της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για το 2014-2020.

Όπως υποστηρίζουν, οι γεωργικές δαπάνες, οι οποίες είναι λιγότερο από το 1% των δημοσίων δαπανών, θα πρέπει να διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα μέχρι το 2020, για να διασφαλιστεί ότι θα έχουμε ένα βιώσιμο αγροτικό τομέα στο μέλλον ανταποκρινόμενο στην αυξανόμενη ζήτηση τροφίμων, καθώς και στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ.