Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Θετική κινητικότητα από δημάρχους


Το υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προωθήσει τη λεγόμενη θετική κινητικότητα, όπου οι δήμαρχοι θα μπορούν ελεύθερα και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες να μετακινούν προσωπικό εντός των δήμων τους και των νομικών τους προσώπων.
Παράλληλα, το υπουργείο σχεδιάζει την απλοποίηση της διαδικασίας, προκειμένου οι δήμοι να μπορούν να έχουν το απαραίτητο προσωπικό, μέσω έγκυρου προγραμματισμού προσλήψεων συμβασιούχων για το επόμενο έτος, τόσο για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, όσο και για τις υπόλοιπες δομές τους.