Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Η προοπτική του δημοσιονομικού ελλείμματος


Σύμφωνα με τη τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ για την κατάσταση και την προοπτική της ελληνικής οικονομίας, το δημοσιονομικό έλλειμμα από 9,4% του ΑΕΠ που ήταν το 2011 θα υποχωρήσει σε 6,9% του ΑΕΠ στο τέλος του χρόνου.
Στη συνέχεια, το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας μας θα υποχωρήσει στο 5,6% του ΑΕΠ το 2013 και στο 4,6% του ΑΕΠ το 2014.

Οι ειδικοί του ΟΟΣΑ περιγράφουν μια δύσκολη, αλλά πετυχημένη, προσπάθεια μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, η οποία θα αποτρέψει με τη βοήθεια των εταίρων της χώρας, την έκρηξη του ελληνικού δημόσιου χρέους.