Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Η δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των τραπεζών


Παρατείνεται έως τις 21 Δεκεμβρίου η προθεσμία για τη δημοσιοποίηση των εξαμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων των τραπεζών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η παράταση αφορά στα αποτελέσματα των τραπεζών για το α' εξάμηνο 2012 και των οικονομικών καταστάσεων γ΄ τριμήνου, και δίδεται προκειμένου να παρασχεθεί, για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ο αναγκαίος χρόνος για τη δημοσίευση των ισολογισμών.
Η παράταση δόθηκε, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, καθώς εκκρεμεί η δεύτερη φάση της ανακεφαλαιοποίησης και το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων.