Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Φωτισμός χωρίς κόστος σε δήμους


Στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σωμάτων έχουν προχωρήσει δήμοι της χώρας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια.
Πρόσφατο παράδειγμα ο δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής που υλοποιώντας κοινοτικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εγκατέστησε δίπλα σε στάσεις της δημοτικής συγκοινωνίας 30 φωτοβολταϊκά σώματα.
Τα σώματα αυτά αποθηκεύουν, μέσω των ειδικών κατόπτρων στην κορυφή τους, ηλιακή ενέργεια και φωτίζουν το χώρο δίπλα στις στάσεις ανάβοντας αυτόματα όταν βραδιάζει.

Σε μια δεύτερη φάση, σύμφωνα με τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου, θα εγκατασταθούν μέσω άλλου κοινοτικού προγράμματος και ηλεκτρονικοί πίνακες στις στάσεις της δημοτικής συγκοινωνίας που θα τροφοδοτούνται από τα φωτοβολταϊκά και θα παρέχουν πληροφορίες για τα δρομολόγια, ακόμα και για που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή το λεωφορείο.
Παράλληλα, τεχνικά συνεργεία του δήμου έχουν προχωρήσει σε μικρής κλίμακας επεμβάσεις, όπως στην τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος (μάτια γάτας) σε επικίνδυνες διασταυρώσεις οδών δίπλα σε σχολεία.
Αναφέρουμε το γεγονός με την ελπίδα ότι τον ίδιο δρόμο, της αξιοποίησης κοινοτικών κονδυλίων, θα θελήσουν να ακολουθήσουν και οι δικές μας τοπικές αρχές.
Οι κάτοικοι της Εύβοιας είναι κρίμα να αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.