Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Αναγκαιότητα η σταθερή χρηματοδότηση της γεωργίας


Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, εν αναμονή των αποφάσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), επισημαίνει την αναγκαιότητα σταθερής χρηματοδότησης της γεωργίας.
Έτσι, έθεσε το θέμα αυτό όπως αναμενόταν κατά την διάρκεια της Συνόδου του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας-Αλιείας της ΕΕ που έγινε στις 18 και 19 στις Βρυξέλλες.
Επισημαίνεται ότι βασικό θέμα της προαναφερθείσας Συνόδου του Συμβουλίου υπουργών ήταν η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2014-2020 και η πρόοδος των διαπραγματεύσεων που σημειώθηκε επί Κυπριακής Προεδρίας.