Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Ο Άρειος Πάγος αποφάσισε ότι νόμιμα η ΔΕΗ εισπράττει το ΕΕΤΗΔΕ


Ο Άρειος Πάγος αποφάσισε σήμερα, συνεδριάζοντας εν συμβουλίω, την αναστολή της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας με την οποία απαγορευόταν στη ΔΕΗ να εισπράττει το Ενιαίο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ).
Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η ΔΕΗ, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, πρέπει να συνεχίσει να εισπράττει το ΕΕΤΗΔΕ τουλάχιστον μέχρι τις 22 Μαρτίου 2013, οπότε και θα συζητηθεί η κύρια προσφυγή του υπουργείου Οικονομικών κατά της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας.
Πιο συγκεκριμένα, οι δικαστές έκαναν δεκτούς τους ισχυρισμούς του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τους οποίους το Δημόσιο θα υφίστατο ανεπανόρθωτη βλάβη, αφού δεν θα μπορούσε να εισπράξει τα έσοδα που είχε προϋπολογίσει, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η λήψη νέων μέτρων.
Στο σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου αναφέρεται ότι θα πρέπει μεν να ανασταλεί η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, αλλά δεν θα πρέπει να κόβεται το ρεύμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του καταναλωτή δεδομένου ότι πρόκειται για βασικό αγαθό.