Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Ψήφισμα για την προώθηση της χρήσης των τοπικών σφαγείων


Την ενίσχυση των τοπικών σφαγείων ζήτησε με ψήφισμά του πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το σχετικό ψήφισμα επισημαίνει ότι για αποφευχθούν οι μεγάλες διαδρομές προς τα σφαγεία, η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει τη χρήση των τοπικών σφαγείων και να εξετάσει την επιβολή ανώτατου ορίου οκτώ ωρών για τη διάρκεια του ταξιδιού.