Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Συσχέτιση του πάχους με τις ετικέτες των τροφίμων !


Όσοι συνηθίζουν να διαβάζουν τις ετικέτες των τροφίμων, χάνουν περισσότερα κιλά απ’ ότι όσοι δεν τις διαβάζουν, ακόμα και εάν οι δεύτεροι γυμνάζονται !
Αυτό απέδειξε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Επιθεώρηση Καταναλωτικών Υποθέσεων (JCA).