Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Ανακύκλωση στο Σπίτι

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Το έργο ‹‹Ανακύκλωση στο Σπίτι››, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  Life plus, δίνει έμφαση στην εθελοντική ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης, ξεκινώντας από το ίδιο τους το σπίτι.
Θεωρείται φιλόδοξο έργο, δεδομένου ότι αφορά στο σχεδιασμό, την κατασκευή και στην λειτουργία οικιακών συσκευών ανακύκλωσης και συμπίεσης απορριμμάτων χαρτιού, μετάλλου και πλαστικού, συμβάλλοντας στην καλύτερη διαλογή των υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν, στη μεγαλύτερη αξιοποίηση των χρήσιμων υλικών που περιέχονται στα σκουπίδια και στην επίτευξη υψηλότερων ποσοστών ανακύκλωσης ανά σπίτι.

Παράλληλα, η λειτουργία των οικιακών ανακυκλωτών συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων και στη μείωση του όγκου των σκουπιδιών που εναποτίθενται στις χωματερές.
Το έργο ‹‹Ανακύκλωση στο Σπίτι›› συνδυάζεται αρμονικά, όπως πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε με αφορμή υλοποίησής του από το δήμο Αμαρουσίου Αττικής σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και τη Συμβουλευτική Εταιρεία ENVIRECO, με την εφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσης και εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, πετυχαίνοντας την ανακύκλωση μιας σειράς υλικών, όπως υλικών συσκευασίας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και λαμπτήρων, μπαταριών και πολλών άλλων υλικών.
Θεωρούμε ιδανικές δράσεις σαν αυτές να υλοποιούνται σε κάθε δήμο (μακάρι και στους τοπικούς δήμους), σε κάθε νοικοκυριό, ή σε κάθε κατάστημα ή σε κάθε γραφείο σε καθημερινή βάση, προκειμένου η ανακύκλωση να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας.