Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Ο Φιλικός Διακανονισμός στον κλάδο αυτοκινήτου


Σύμφωνα με τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών, ο θεσμός του Φιλικού Διακανονισμού από το έτος 2000 που εφαρμόζεται έχει πετύχει, καθώς έχει καθιερώσει άριστη συνεργασία μεταξύ μελών της συμφωνίας, ασφάλεια στη διαδικασία συμψηφισμών μέσω ευέλικτου συστήματος εγγυήσεων που προβλέπει, ενώ περιορίζει την ασφαλιστική απάτη, μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας που επιτρέπει την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων ασφαλιστικών εταιρειών για το ατύχημα και την τυχόν ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της ζημιάς.
Οι προϋποθέσεις εφαρμογής σύμφωνα με τις εταιρείες, αφορούν σε ατύχημα με υλικές ζημιές έως 6.500 ευρώ και σωματικές βλάβες έως 30.000 ευρώ με ανώτατο όριο 12.000 ευρώ ανά ζημιωθέν πρόσωπο.
Ωστόσο, ανάμεσα στα προβλήματα του κλάδου αυτοκινήτου που επηρεάζουν αρνητικά το Φιλικό Διακανονισμό είναι η ασφαλιστική απάτη και τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα με συνέπεια να μην είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του αναίτιου ασφαλισμένου.
Επισημαίνεται ότι από τις αρχές του 2012 χρησιμοποίησαν το Φιλικό Διακανονισμό 378.830 οδηγοί.