Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Δεν θα γίνει περιαγωγή δίσκου στους ναούς


Η περιφορά δίσκου στις εκκλησίες τα Χριστούγεννα αποτέλεσε θέμα απόφασης της Ιεράς Συνόδου.
Σύμφωνα με αυτή, φέτος λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τον κόσμο, δεν θα βγει δίσκος στις εκκλησίες, αλλά κάθε μητρόπολη θα συνεισφέρει προαιρετικά κατά το μέτρο των δυνατοτήτων της υπέρ του προγράμματος επιδότησης των οικογενειών της Θράκης για το τρίτο παιδί.

Πιο συγκεκριμένα, σε σχετική εγκύκλιο που έστειλε ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, επίσκοπος Διαυλείας Γαβριήλ, στους μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, τονίζεται ότι φέτος «δεν θα γίνει η «περιαγωγή δίσκου» στους ναούς, υπέρ του προγράμματος επιδότησης των οικογενειών της Θράκης για το τρίτο παιδί», αλλά κάθε μητρόπολη θα συνεισφέρει προαιρετικά κατά το μέτρο των δυνατοτήτων της και «κατά την έμφρονα κρίσιν του οικείου μητροπολίτου» όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο, εξαιτίας των «υφιστάμενων επαχθών οικονομικών συνθηκών αίτινες επιβαρύνουν τον φιλόχριστον λαόν, κατά την εργώδη προσπάθειαν της χώρας ημών προς υπέρβαση της δημοσιονομικής κρίσεως».