Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

Σε ισχύ η Διάταξη που επιτρέπει στους καταναλωτές να μην πληρώνουν αν δεν πάρουν απόδειξη


Σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 4/2012 που τέθηκε σε ισχύ, καθώς δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, «Κατά την πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, του Ποινικού Κώδικα και του ν. 2523/1997, ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο, όπως αυτό ορίζεται στις οικείες διατάξεις».
Πιο απλά, η προαναφερόμενη Αγορανομική Διάταξη επιτρέπει στους καταναλωτές να μην πληρώνουν το κόστος των προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράζουν αν δεν πάρουν απόδειξη λιανικής.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται επίσης να αναρτούν σε εμφανές σημείο του καταστήματος πινακίδα στα ελληνικά και τα αγγλικά που θα αναγράφει ότι «Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιο)
». Το ίδιο θα αναγράφεται και στους τιμοκαταλόγους εστιατορίων, καταστημάτων εστίασης και αναψυχής κλπ.
Η υποχρέωση ανάρτησης των πινακίων ισχύει από τις 12 Ιανουαρίου και για τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμα ύψους χιλίων ευρώ.
Τέλος, με την ίδια Αγορανομική Διάταξη θεσπίζεται και ισχύει η πώληση των καυσόξυλων με μονάδα μέτρησης το κυβικό μέτρο αντί το κιλό, προκειμένου να προστατεύονται οι καταναλωτές και να μην πέφτουν θύματα από τυχόν αυθαιρεσίες εμπόρων καυσόξυλων.