Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Δημιουργία σήματος πιστοποίησης των αλεύρων


Ο Σύνδεσμος Αλευροβιομηχάνων Ελλάδος σε συνεργασία με τον οργανισμό TUV Hellas προχώρησε στη δημιουργία σήματος πιστοποίησης των αλεύρων.
Όπως ανακοινώθηκε, το σήμα που φέρει την ονομασία «Άλευρα Ελληνικής Άλεσης» θα ενσωματωθεί σταδιακά σε όλες τις συσκευασίες αλεύρων επαγγελματικές ή μη, όσων εταιρειών του συνδέσμου ακολουθήσουν το σχετικό πρωτόκολλο και δηλώνει ότι η άλεση και η συσκευασία έχει γίνει στην Ελλάδα.
Ήδη, το προαναφερόμενο σήμα έχει υιοθετηθεί από πέντε μεγάλους αλευρόμυλους της χώρας.