Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Οι νέες αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους δήμους μας

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Μια σειρά από 200 και πλέον αρμοδιότητες που αφορούν τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, αλλά και αρμοδιότητες που αφορούν συνεργεία, εκδόσεις αδειών, διενέργειες ελέγχων, επιβολή κυρώσεων, κλπ. μεταφέρονται από τις πρώην Νομαρχίες, λόγω της εφαρμογής του Καλλικράτη, στους δήμους της Εύβοιας από 1ης Ιανουαρίου του 2013.
Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί έως σήμερα, από τους δήμους της Εύβοιας, πέραν των αρμοδιοτήτων που θα αφορούν τον αγροτικό τομέα, θα ασκούνται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

■Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.
■Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
■Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εκγυμναστών καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
■Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών ελέγχων.
■Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίου, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των Κέντρων Ελέγχου Καυσαερίων.
■Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
■Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.
■Η χορήγηση αδειών λειτουργίας και η εποπτεία των ιδιωτικών κτηνιατρείων, κλινικών ιατρείων.
■Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων. 
■Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος.
■Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.
■Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδερωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
■Ο καθορισμός των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών.