Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Το 70,9% των Ελλήνων υπέρ του ευρώ


Παραμένει συντριπτικά μεγαλύτερο το ποσοστό των Ελλήνων που θεωρεί ότι η χώρα θα πρέπει να παραμείνει στο ευρώ (70,9% υπέρ, έναντι μόλις 21,5% κατά).
Αυτό απέδειξε πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας MRB, αναδεικνύοντας ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να παραμένουν από τους πλέον φιλοευρωπαίους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι στην ίδια δημοσκόπηση, το 64,2% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται την ΕΕ, έναντι μόλις 10,5% που δήλωσε ότι την εμπιστεύεται.