Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Σε διαβούλευση η πρόταση για αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου


Το υπουργείο Παιδείας έθεσε υπό διαβούλευση συνολική πρόταση ειδικής επιτροπής για την καθιέρωση συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας στην εκπαίδευση.
Ειδικά για το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η πρόταση προβλέπει ότι θα γίνεται σε ετήσια και περιοδική βάση, έχοντας διαπιστωτικό, διαμορφωτικό, παιδαγωγικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.
Για όσους ενδιαφέρονται η συνολική πρόταση της ειδικής επιτροπής βρίσκεται στον ιστοχώρο του υπουργείου Παιδείας
www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5753