Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Τι προβλέπεται για την εφαρμογή των συμβάσεων


Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, κάθε επιχειρησιακή σύμβαση που θα υπογραφεί μετά τις 12 Νοεμβρίου θα δεσμεύει την επιχείρηση.
Η εγκύκλιος αναφέρει επίσης ότι εφόσον ο επιχειρηματίας είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ, τη νέα αυτή σύμβαση θα τη δεσμεύει για τους μη μισθολογικούς όρους και η ισχύουσα ΕΓΣΣΕ.

Για τις επιχειρησιακές συμβάσεις που έχουν συναφθεί ως τις 12 Νοεμβρίου, αν ο εργοδότης είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων, δεσμεύεται τόσο από τους μη μισθολογικούς όσο και από τους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, ενώ για τις περιπτώσεις εργοδοτών που έχουν συνάψει επιχειρησιακή σύμβαση από τις 27 Οκτωβρίου 2011 και ως τις 12 Νοεμβρίου 2012, και δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων, εφόσον υφίσταται σχετική βούληση των συμβαλλόμενων μερών, δύνανται να προσαρμόσουν τους προβλεπόμενους μισθολογικούς όρους στα όρια του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.