Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Το συνολικό χρέος των δήμων


Σύμφωνα με υπολογισμούς της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), το συνολικό χρέος των δήμων ανέρχεται σε 2,6 δις ευρώ εκ των οποίων 1,7 δις είναι δανειακές υποχρεώσεις και 835 εκατομμύρια ευρώ είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Το χρέος αυτό αναλογεί στο 0,8% του συνολικού ελληνικού δημόσιου χρέους και αντιστοιχεί στο μικρότερο ποσοστιαίο χρέος σε όλη την Ευρώπη, όπως υποστηρίζει η ΚΕΔΕ.