Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Πως διαμορφώνονται οι μισθοί


Από την 1η Απριλίου 2013 ο κατώτατος μισθός θα διαμορφώνεται μέσω Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ακολουθώντας το νέο σύστημα κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζομένους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας.
Ήδη, πριν λίγες ημέρες δημοσιοποιήθηκε εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, που εξειδικεύει τα όσα συμπεριλήφθηκαν στους πρόσφατα ψηφισθέντες νόμους που, κυρίως, αφορούν τα μισθολογικά.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού θα προηγείται η διαβούλευση της κυβέρνησης με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και άλλους επιστημονικούς φορείς.
Επίσης, έως ότου η ανεργία μειωθεί κάτω από 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται μετά τη 14η Φεβρουαρίου του 2012.
Έτσι, για τους εργαζομένους ηλικίας 25 ετών και άνω, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες ηλικίας 25 ετών και άνω, το κατώτατο ημερομίσθιο στα 26,18 ευρώ, ενώ για τους 25 ετών και άνω, προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και ως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.
Όσον αφορά τους νέους εργαζομένους, κάτω των 25 ετών, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 510,95 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες ηλικίας κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 22,83 ευρώ, ενώ για τους κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για μια τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία τριών ετών και πάνω.