Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Απελευθερώνονται υπηρεσίες μεταφοράς πελατών


Απελευθερώνονται οι υπηρεσίες μεταφοράς πελατών ξενοδοχείων, καθώς και η ενοικίαση οχήματος μετά οδηγού, που σήμερα εκτελούνται είτε από ταξί είτε από τουριστικά λεωφορεία.
Οι υπηρεσίες αυτές απελευθερώνονται βάσει διάταξης που έχει συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο με τα μέτρα του νέου μνημονίου, καθώς παρέχει το δικαίωμα σε τουριστικά γραφεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων να κάνουν ολική εκμίσθωση οχημάτων και δικύκλων, μέσω προκράτησης, με αντίστοιχη σύμβαση, ελάχιστης διάρκειας 12 ωρών και απαγορεύοντας την είσπραξη κομίστρου.