Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Συνέδριο για την επάρκεια νερού καλής ποιότητας στην ΕΕ


Το μέλλον της υδατικής πολιτικής, με επίκεντρο τις προτάσεις για δράση στα πλαίσια του «Σχεδίου για τη Διαφύλαξη των Υδάτινων Πόρων της Ευρώπης», το οποίο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 14 Νοεμβρίου, θα συζητήσουν αύριο και μεθαύριο εκπρόσωποι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομάδες ενδιαφερομένων και εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνέδριο στη Λευκωσία.
Το «Σχέδιο για τη Διαφύλαξη των Υδάτινων Πόρων της Ευρώπης» αποτελεί μια στρατηγική με στόχο να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επάρκεια νερού καλής ποιότητας για να καλύψει όλες τις ανάγκες των ατόμων, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.