Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Οι πληρωμές Ενιαίας Ενίσχυσης


Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) θα συνεχίσει να θεραπεύει τα προβλήματα στο σύνολο της επικράτειας, με στόχο με την πληρωμή της εξόφλησης της Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2012, να πληρωθεί το σύνολο των επιλέξιμων δικαιούχων, ανακοίνωσε η διοίκηση του Οργανισμού.