Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Παράταση διαδικασίας αδειοδότησης υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού


Την παράταση της διαδικασίας αδειοδότησης υφισταμένων δικαιωμάτων χρήσης νερού έως τις αρχές του β' εξαμήνου του 2013, αποφάσισε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλάγης (ΥΠΕΚΑ), με τροποποίηση της αντίστοιχης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον κάθε δικαιούχο-χρήστη.
Η παράταση θα ισχύει έως και την τελική έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Λεκανών Απορροής Ποταμού, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ανοικτής διαβούλευσης των προσχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Αττικής, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων.
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ανακοίνωσε ότι έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων, κάθε χρήσης, στα υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας και δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων».