Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

Θα μειωθεί κι’ άλλο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ


Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2013 προβλέπεται να υποχωρήσει στο 71,9% του κοινοτικού μέσου όρου, έναντι του 94% που ήταν το 2009.
Η μεγάλη μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ οφείλεται στην εφαρμογή των μνημονίων, που ήταν αποτέλεσμα της υπερχρέωσης της χώρας μας ιδίως τα τελευταία δέκα χρόνια, ενώ οι καλές συγκριτικές επιδόσεις του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μέχρι το 2008 στηρίχθηκαν στον υπερδανεισμό του ελληνικού δημοσίου και στην τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Οι Έλληνες εργαζόμενοι πληρώνουν την επιλογή των κυβερνώντων να εφαρμόσουν στη χώρα μας πολιτική γρήγορης σύγκλισης των εισοδημάτων, χωρίς να έχει προηγηθεί η σύγκλιση σε ότι αφορά το κόστος, την παραγωγικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.