Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Προστατεύονται τα θαλασσοπούλια από παγιδεύσεις με αλιευτικά εργαλεία


Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των παρεμπιπτόντων παγιδεύσεων θαλασσίων πτηνών με αλιευτικά εργαλεία, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όπως ανακοίνωσε η Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη, το Σχέδιο Δράσης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές της τρέχουσας μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και προβλέπει πλαίσιο διαχείρισης με βάση το οικοσύστημα για την μείωση των τυχαίων παγιδεύσεων θαλάσσιων πτηνών στα χαμηλότερα, δυνατόν, επίπεδα.

Αναφερόμενη στο θέμα η Επίτροπος, δήλωσε: «Βλέπουμε το σημερινό Σχέδιο Δράσης ως πλατφόρμα για την ανάδειξη μιας σαφούς και ολοκληρωμένης εικόνας της σημερινής κατάστασης και της προόδου που απαιτείται, ώστε να επιτευχθεί συνεκτική και αποτελεσματική διαχείριση με στόχο την ελαχιστοποίηση της τυχαίας παγίδευσης θαλάσσιων πτηνών».