Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού


Η 20η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ως Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς σαν σήμερα το 1989 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Η Σύμβαση αυτή είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομικά δεσμευτικός κανόνας για τα δικαιώματα, που τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν, όπως δικαιώματα στην εκπαίδευση, τη ψυχαγωγία, την υγεία, αλλά και δικαιώματα στην πληροφόρηση, στην προστασία από διακρίσεις, κακοποίηση, εκμετάλλευση κλπ.
Περισσότερα για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο σχετικό δικτυακό τόπο της ΕΕ
http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_el.jsp?main=true&initLang=EL