Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

Συνέδριο της ΚΕΔΕ για να ληφθούν αποφάσεις των αιρετών


Έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Δεκεμβρίου, καθώς  έχει ξεσπάσει μείζον θέμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από τη διαπίστωση των εκπροσώπων της ότι υπάρχει τεράστια απόκλιση ύψους 1.738 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ των οριζόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία πόρων των ΟΤΑ και των προβλέψεων του κρατικού προϋπολογισμού 2013.
Η κατάσταση γίνεται χειρότερη και από το γεγονός ότι οι δήμοι, με βάση όσα ορίζει ο Καλλικράτης, καλούνται από την 1η Ιανουαρίου να ασκήσουν 200 νέες αρμοδιότητες, για τις οποίες απαιτούνται όχι μόνο οι αντίστοιχοι πόροι, αλλά και το ανάλογο προσωπικό.
Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, ενημέρωσε ότι είχε διαβεβαιώσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα ότι θα έχει συνάντηση με τον υπουργό πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού. Όμως, η συνάντηση αυτή δεν έγινε ποτέ, χωρίς να ευθύνεται η ΚΕΔΕ και, έτσι, έχει τεθεί θέμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στις σχέσεις της κυβέρνησης με τους δήμους.
Για το μείζον θέμα που έχει ξεσπάσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ραγδαίες δυσμενείς εξελίξεις, που υποβαθμίζουν και απαξιώνουν τον συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο της Αυτοδιοίκησης και οδηγούν τους δήμους στην ολική κατάρρευση, το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ αποφάσισε την άμεση σύγκληση έκτακτου συνεδρίου των αιρετών της χώρας στις αρχές του άλλου μήνα.
Τέλος, το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κατήγγειλε την ΠΟΕ-ΟΤΑ για σειρά ανακοινώσεών της στις 22, 25 και 29 Οκτωβρίου με τις οποίες η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει «συνεργάτες των Γερμανών» 20 δημάρχους που αποφάσισαν να συμμετάσχουν σε γερμανο-ελληνική συνεργασία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας σε σχετική ανακοίνωσή του ότι αυτές «οι ανακοινώσεις θυμίζουν εμφυλιοπολεμική περίοδο που η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν θέλουν να αναβιώσει. Δεν θέλουν καν να τη θυμούνται».