Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Δυνατότητα για μη πληρωμή τέλους από επιτηδευματίες που δεν ασκούν πλέον δραστηριότητα


Κατ’ εφαρμογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1167/2011 οι επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών στο Μητρώο της αρμόδιας εφορίας (ΔΟΥ) ενώ δεν ασκούν πλέον τη δραστηριότητα του ελευθέριου επαγγέλματος ή της εμπορικής επιχείρησης, δύνανται μέχρι τις 14 Ιουνίου να πραγματοποιήσουν εκπρόθεσμη διακοπή, με ημερομηνία διακοπής πριν από την 01/01/2011.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί εκπρόθεσμη διακοπή, θεωρείται ότι η δραστηριότητα ασκήθηκε και κατά τη χρήση του 2011 και θα επιβληθεί για το οικονομικό έτος 2012, τέλος επιτηδεύματος του ν. 3986/2011, ακόμη κι αν δεν έχει δηλωθεί εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα ή εμπορική επιχείρηση, όπως επισημαίνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.