Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Πτωτική η πορεία του αγροτικού εισοδήματος


Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα έσοδα από την πώληση των αγροτικών προϊόντων, χωρίς τις επιδοτήσεις, στο μέσο σταθμικό δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2011-Μαρτίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του προηγούμενου δωδεκαμήνου, παρουσίασαν μείωση 2,4%.
Τα έξοδα του τομέα στο μέσο σταθμικό δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2011-Μαρτίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του προηγούμενου δωδεκαμήνου, παρουσίασαν αύξηση 7%.
Η κάμψη του αγροτικού εισοδήματος συνδέεται αφενός με τα πολλά έξοδα παραγωγής και αφετέρου με τη σημαντική μείωση του όγκου παραγωγής, κυρίως, σε ορισμένες αροτραίες καλλιέργειες, όπως η βιομηχανική ντομάτα, το βαμβάκι και τα σιτηρά, αλλά και με τη σημαντική πτώση των τιμών σε ορισμένα σημαντικά προϊόντα, όπως τα φρούτα και το σκληρό σιτάρι, καθώς και με την κάμψη ή τη στασιμότητα των τιμών παραγωγού στα ελαιοκομικά προϊόντα.
Σωρευτικά, σύμφωνα με την Eurostat, στην πενταετία 2006-2010 το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 13,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ίδιο διάστημα, συγκριτικά,  το αγροτικό εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 αυξήθηκε κατά 11% και στις χώρες της Ευρωζώνης κατά περίπου 5%.