Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων


Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για όλα τα φυσικά πρόσωπα, είτε υποβάλλουν τη δήλωσή τους χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά.
Η προθεσμία υποβολής παρατείνεται για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται χειρόγραφα μέσω εφοριών και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, έως και τις 2 Ιουλίου και για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, έως και τις 16 Ιουλίου.