Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Αξιολόγηση FAO για τους φυσικούς πόρους της Γης


Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σε ποσοστό 25%, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σοβαρά υποβαθμισμένες και ως εκ τούτου καθίσταται επιτακτική η λήψη μέτρων για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού της Γης.
Την επισήμανση αυτή κάνει ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) σε έκθεσή του με τίτλο «Κατάσταση των Φυσικών και Υδάτινων Πόρων Παγκοσμίως για την Τροφή και τη Γεωργία», που αφορά την πρώτη αξιολόγηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, για την κατάσταση των φυσικών πόρων του πλανήτη.
Σύμφωνα με τον FAO οι αγρότες θα πρέπει να αυξήσουν την παραγωγή κατά 70% μέχρι το 2050 ώστε να υπάρχει τροφή για τον πληθυσμό, που εκτιμάται ότι θα έχει φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια.
Αυτό το ποσοστό ερμηνεύεται σε ένα δισεκατομμύριο τόνους περισσότερο σιτάρι, ρύζι και άλλα δημητριακά  και 200 εκατομμύρια τόνους επιπλέον σε βοδινό κρέας και άλλα προϊόντα ζωικής παραγωγής.
Για να ικανοποιηθούν μελλοντικά οι διατροφικές ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού, απαιτείται «αειφόρος εντατικοποίηση» της αγροτικής παραγωγής  στις διαθέσιμες εκτάσεις του πλανήτη.
Όσον αφορά τις ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού σε νερό, ο FAO τονίζει ότι το νερό του πλανήτη λιγοστεύει και γίνεται υφάλμυρο, ενώ ο υδροφόρος ορίζοντας μολύνεται όλο και περισσότερο με φυτοφάρμακα και άλλες τοξίνες.
Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες παγκοσμίως σε νερό μέχρι το 2050, χρειάζονται νέα συστήματα άρδευσης, καθώς τα σημερινά δεν είναι αποτελεσματικά.