Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Διευκολύνσεις στις τράπεζες από την ΕΚΤ


Την εισαγωγή νέων εργαλείων ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών με διάρκεια 36 μήνες και σταθερό επιτόκιο και δυνατότητα αποπληρωμής σε ένα έτος, καθώς και τη μείωση του επιτοκίου ασφαλείας για τις εγγυήσεις που δέχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) από τις τράπεζες για την παροχή ρευστότητας στο 1% από 2%, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τις 18 Ιανουαρίου, αποφάσισε το Δ.Σ. της ευρωτράπεζας.
Η ΕΚΤ θα δέχεται ως εγγυήσεις και καλυμμένους τίτλους (ΑΒS) με αξιολόγηση Α.