Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Η χρηματοδότηση των Δήμων


Αναγνωρίστηκαν οι διεκδικήσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και γενικότερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς επετεύχθη συμφωνία μεταξύ της ΚΕΔΕ και της Κυβέρνησης για το θέμα της χρηματοδότησης των Δήμων το 2012.
Στη συνάντηση η Κυβέρνηση, που εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρό της και υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Αναστάσιο Γιαννίτση, εξέτασε με δημάρχους τα οικονομικά ζητήματα των Δήμων και τις δυνατότητες πρόσθετης χρηματοδότησής τους στο πλαίσιο του νέου Προϋπολογισμού.
Συμφωνήθηκε, πέραν των προβλέψεων στον Προϋπολογισμό του 2012, να αποδοθούν στους Δήμους πρόσθετα 450 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 120 εκατ. ευρώ αφορούν στην μη απόδοση του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, 160 εκατ. ευρώ σε πόρους παρελθόντων ετών και 170 εκατ. ευρώ στην μη ορθή εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
Επίσης, συμφωνήθηκε οι πόροι για έργα και επενδύσεις της Αυτοδιοίκησης να αποδίδονται απευθείας στους Δήμους μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ο Προϋπολογισμός του 2012 προέβλεπε την απόδοση στους Δήμους Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ύψους 2,4 δισ. ευρώ και κονδυλίων για επενδύσεις (ΣΑΤΑ) ύψους 608 εκατ. ευρώ, όταν στον Προϋπολογισμό του 2011 τα αντίστοιχα ποσά ήταν 3,5 δισ. ευρώ και 630 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.