Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Θέρμανση χώρου και νερού με ηλιακά συστήματα


Η ανάγκη εξοικονόμησης και μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας έχει αρχίσει και γίνεται συνειδητή σε πολλούς τον τελευταίο καιρό, κυρίως εξαιτίας της αύξησης των τιμών καυσίμων.
Έτσι, αρκετοί για να εξοικονομήσουν ενέργεια και να γλιτώσουν χρήματα με αυτόν τον τρόπο, καταφεύγουν στη λύση της εγκατάστασης ηλιακού συστήματος συνδυασμένης θέρμανσης χώρου και ζεστού νερού χρήσης.
Το σύστημα αυτό εκμεταλλεύεται τη θερμική ενέργεια που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες για την προθέρμανση ή τη θέρμανση του νερού που κυκλοφορεί στο σύστημα θέρμανσης του χώρου.
Η λειτουργία του συστήματος συνδυασμένης θέρμανσης είναι πολύ απλή. Ο ελεγκτής κατά προτεραιότητα φροντίζει για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης και στη συνέχεια, εάν υπάρχει περίσσευμα ηλιακής ενέργειας, ζεσταίνει το νερό θέρμανσης χώρου.
Η εξοικονόμηση που μπορεί να επιφέρει είναι περίπου 1,3 τόνοι πετρελαίου ετησίως.