Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

ΚΥΑ για αυθαίρετες κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις


Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνεται εξάμηνη παράταση για την ένταξη των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων στη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεών τους.
Η εξαίρεση αφορά αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 20/03/2003, σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.3399/05.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης λήγει την 31/12/2011 και με την εν λόγω παράταση θα λήγει μέχρι την 30/06/2012.
Ειδικότερα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επεξεργάζεται σχέδιο νόμου, το οποίο θα αφορά στην απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται μεταβατική διάταξη που προβλέπει τη ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων κτιρίων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Προκειμένου όμως να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις φορέων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που επιθυμούν να ενταχθούν άμεσα στη διαδικασία εξαίρεσης από κατεδάφιση, μέχρι την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόμου προωθείται η ΚΥΑ για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι την 30/06/2012.