Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Λήγει η προθεσμία για περαίωση σε ΑΣΟ και ΕΑΣ


Στις 30 Δεκεμβρίου 2011 λήγει η προθεσμία για περαίωση σε  συνεταιριστικές οργανώσεις και συγκεκριμένα στις ΑΣΟ και στις ΕΑΣ με μειωμένο κύκλο εργασιών.
Με την ΠΟΛ 1198/21.9.2011 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, δίνονται οδηγίες προς τις ΔΟΥ, ΠΕΚ και ΔΕΚ, για το πώς θα διενεργήσουν την περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεων για όλους τους επιτηδευματίες συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών οργανώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 ν. 4002/2011.