Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Έκθεση-καταπέλτης του ΟΟΣΑ για το Ελληνικό Δημόσιο


Το σύνολο της παθογένειας που επικρατεί στο Ελληνικό Δημόσιο αποκαλύπτει έκθεση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), η οποία αναφέρει ότι σε όλα τα υπουργεία υπάρχει έλλειψη συστημάτων καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων και συστημάτων αρχειοθέτησης.
Η ίδια έκθεση επισημαίνει ότι η εξουσία των υπουργείων είναι κατακερματισμένη, όχι μόνο επειδή είναι διασπαρμένα σε εκατοντάδες κτίρια στην Αθήνα αλλά και γιατί απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε επαφή.
Η έκθεση διαπιστώνει ότι μόνο δύο φορές το χρόνο και μόνο για μερικές ώρες ελέγχονται από την Κυβέρνηση τα υψηλόβαθμα στελέχη των υπουργείων, με τους εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ να σημειώνουν ότι η Κυβέρνηση δεν έχει ούτε την εξουσία αλλά ούτε και τις κατάλληλες μεθόδους για να αναγκάσει τα υπουργεία να προωθήσουν ενιαία πολιτική.
Οι Έλληνες κρατικoί υπάλληλοι έχουν ελάχιστη επαφή με τους συναδέρφους τους σε άλλα υπουργεία ή ακόμα και με εκείνους του ίδιου υπουργείου.
Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ κάθε υπουργείο διαθέτει κατά μέσο όρο 439 διαφορετικά τμήματα, γεγονός που αποδίδεται στην πελατειακή πολιτική.
Επίσης η έκθεση διαπίστωσε ότι τα τελευταία 15 χρόνια εκδόθηκαν σχεδόν 17 χιλιάδες νόμοι, προεδρικά και υπουργικά διατάγματα αλλαγής αρμοδιοτήτων στη δημόσια διοίκηση !