Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Ρυθμίσεις οφειλών δανείων από τον ΟΕΚ


Λίγες μέρες ακόμη έχουν περιθώριο οι δικαιούχοι στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) για την υποβολή αιτήσεων για τη ρύθμιση οφειλών τους.
Όπως ανακοίνωσε ο ΟΕΚ οι ρυθμίσεις, που θα γίνονται μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, αφορούν δικαιούχους του Οργανισμού οι οποίοι έτυχαν στεγαστικής παροχής από ίδια κεφάλαια του Οργανισμού, η εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τις Υπηρεσίες του Φορέα.
Πιο συγκεκριμένα, ρυθμίζονται οι περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, πρόωρης εξόφλησης και αναστολής της πληρωμής των δόσεων του άληκτου κεφαλαίο, με αντίστοιχη ισόχρονη άτοκη επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής για τους ανέργους ή μακροχρόνια ανέργους δικαιούχους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ και επιδοτούμενους από αυτόν.
Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους των ρυθμίσεων παρέχονται από τα κατά τόπους γραφεία του ΟΕΚ, στα οποία γίνεται επίσης και η υποβολή των αιτήσεων.