Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Η ανάπτυξη της Ευρωζώνης


Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης το 2011 αναθεωρήθηκε σε 1,5% από 1,7%.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) η ζώνη του ευρώ οδεύει προς μία ήπια ύφεση καθώς αναμένεται ο πληθωρισμός να παραμείνει τους επόμενους μήνες πάνω από το 2% πριν αρχίσει να υποχωρεί κάτω από το όριο το οποίο η ΕΚΤ κρίνει συμβατό με τη σταθερότητα των τιμών.

Προς το παρόν η ευρωτράπεζα δεν βλέπει υψηλή πιθανότητα εμφάνισης αποπληθωρισμού.