Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Υποχρεωτικές δηλώσεις για τα αμπελοοινικά προϊόντα


Εκδόθηκε η εγκύκλιος, σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας οίνων αμπελοοινικών προϊόντων των οινοποιείων, από τη Διεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου – Τμήμα Οίνου.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων είναι η 15η Ιανουαρίου 2012.
Η μη υποβολή τους επισύρει ποινές όπως απαγόρευση εμπορίας των αμπελοοινικών προϊόντων και αποκλεισμός από τα ειδικά μέτρα στήριξης.