Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Αυξήθηκε ο μέσος όρος ζωής στην Ελλάδα


Ο μέσος όρος ζωής στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2.43 έτη στους άνδρες και κατά 2.20 έτη στις γυναίκες κατά την περίοδο 1991-2006.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, σε εθνικό επίπεδο το συνολικό κέρδος ζωής των ανδρών επιμερίζεται περίπου ισόποσα ανάμεσα στη δεκαετία 1991-2001 (1.16 έτη) και την πενταετία 2001-2006 (1.27 έτη), σε αντίθεση με τις γυναίκες, που σημειώνουν υψηλότερα κέρδη στην πρώτη περίοδο (1.25 έτη) σε σχέση με τη δεύτερη (0.95 έτη).
Όμως, λόγω της διαφοράς της διάρκειας των δύο περιόδων, τα ετήσια κέρδη και στα δύο φύλα αναδεικνύουν την πενταετία 2001-2006 ως την πιο δυναμική, όσον αφορά τους ρυθμούς μεταβολής στο προσδόκιμο ζωής.