Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου οι πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων


Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) δέχεται πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011, χωρίς αναπροσαρμογή των ποσών των εισφορών αλλά με τις τιμές που ίσχυαν στις 30-11-2011.
Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις εισφορές τους :
■Μέχρι και την Παρασκευή 16-12-2011 μέσω ΕΛΤΑ, με τις ειδικές ειδοποιήσεις που τους έχουν σταλεί.
■Μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία μόνο μέσω της Αγροτικής Τράπεζας, με την προσκόμιση του ειδικού εντύπου για την ΑΤΕ (ΚΜΠ 639).