Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τη δράση Εναλλακτικός Τουρισμός


Μέχρι το τέλος του χρόνου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τη δράση Εναλλακτικός Τουρισμός.
Πρόκειται για δράση που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με στόχο την διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος, καθώς και την άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. 
Ενδεικτικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού είναι ο Αθλητικός Τουρισμός Αναψυχής, ο Πολιτιστικός Τουρισμός, ο Θαλάσσιος Τουρισμός, ο Τουρισμός της Υπαίθρου, ο Γαστρονομικός Τουρισμός, ο Τουρισμός Υγείας κλπ.
Στο σύνολο των γεωγραφικών περιοχών της χώρας η δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ.