Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Εισπράξεις 2 δις ευρώ από το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων !


Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι μέχρι τώρα εισπράξεις του Δημοσίου από το Ειδικό Τέλος στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων, καθώς έφτασαν το ποσό των 2 δις ευρώ, έναντι πρόβλεψης εισπράξεων 1,7 δις ευρώ από το υπουργείο Οικονομικών.
Το ανωτέρω Ειδικό Τέλος επιβλήθηκε υπέρ του Δημοσίου για  επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που συνίστανται στην άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς.
Τα επίσημα στοιχεία των μέχρι σήμερα εισπράξεων αποδεικνύουν ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε στην πληρωμή του Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων , παρότι βιώνει την πρωτοφανή οικονομική κρίση και παρότι το θεωρεί ένα, εν πολλοίς, άδικο χαράτσι για τον απλό λαό.