Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Το νομοσχέδιο της κτηνοτροφίας


Το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις», που ήδη έχει δοθεί στη δημοσιότητα, τίθεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2011.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση, καλούνται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να διατυπώσουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στο www.opengov.gr