Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Ερευνητικά αγροτοδιατροφικά προγράμματα


Μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ και πλέον, που αφορούν τα τρόφιμα και τη γεωργία πρόκειται να υλοποιηθούν, μέσω του ΕΣΠΑ, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας.
Πρόκειται συγκεκριμένα για τα εξής συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα :
▪Παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού γιγαντοκάρπων και πυρηνοκάρπων με σύγχρονες βιολογικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους (208.853,64 ευρώ).
▪Δημιουργία ειδικών προδιαγραφών κατηγοριοποίησης και σήμανσης του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, βάσει των ιδιοτήτων του ως φυσικό λειτουργικό τρόφιμο (280.800 ευρώ).
▪Ιχνηλασιμότητα και αυθεντικότητα οινικών προϊόντων της οινικής περιοχής ΟΠΑΠ «Νεμέα» (255.000 ευρώ).
▪Εφαρμογές καινοτόμων μεθόδων βελτίωσης της ποιότητας των αμπελοοινικών προϊόντων και προστασίας των φυτών της αμπέλου (220.500 ευρώ).
▪Αύξηση της προστιθέμενης αξίας επιλεγμένων ελληνικών οίνων, μέσω της πιστοποίησης της περιοχής προέλευσής τους (223.200 ευρώ).
▪Αξιοποίηση των υποπροϊόντων της βιομηχανίας παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς με στόχο την παραγωγή εκχυλισμάτων και βιοδραστικών ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας (350.000 ευρώ).
▪Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθόδου αξιοποίησης υδατικών αποβλήτων μονάδων επεξεργασίας ελιάς για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ανακύκλωση νερού και περιβαλλοντική προστασία (360.000 ευρώ).
▪Αντικατάσταση του ιχθυελαίου με εναλλακτικές πηγές λίπους στις τροφές τσιπούρας (Sparus aurata) και λαβρακιού (Dicentrarchus labrax): Επιδράσεις στην ανάπτυξη και στη σύσταση του σώματος καθώς και στο κεντρικό νευρικό σύστημα (357.500 ευρώ).
▪Επίδραση ανοσοδιατροφής με φαρμακευτικά μανιτάρια σε ασθενείς με δυσπλασίες του τραχήλου της μήτρας (LSIL, HPV+, High Risk) (350.000 ευρώ).
▪Αξιολόγηση γενετικού υλικού μηδικής (medicago sativa) για τον προσδιορισμό των βέλτιστων συνθηκών καλλιέργειας και επεξεργασίας της προς την παραγωγή προϊόντων ποιότητας (350.000 ευρώ).
▪Ανάπτυξη βιομηχανικής μεθόδου για την ολοκληρωμένη αειφορική διαχείριση των οινοποιητικών αποβλήτων μέσω της ανάκτησης των πολυφαινολών υψηλής προστιθέμενης αξίας και λιπασματοποίησης (350.000 ευρώ).
▪Μελέτη-ανάπτυξη βιοδραστικών προϊόντων φυτικής προέλευσης με στόχο την παραγωγή και πιστοποίηση καινοτόμων βιολειτουργικών τροφίμων (347.900 ευρώ).
▪Ευφυές σύστημα παρακολούθησης, πρόβλεψης και βελτιστοποίησης εφοδιαστικής αλυσίδας ευπαθών τροφίμων: Έρευνα, ανάπτυξη και πειραματική εφαρμογή στον τομέα διαχείρισης της ζήτησης για τον κλάδο της ζαχαροπλαστικής (274.888,01 ευρώ).
▪Φαιά σήψη πυρηνοκάρπων: Διερεύνηση της αιτιολογίας, μοριακός και βιολογικός χαρακτηρισμός πληθυσμών των παθογόνων αιτίων και προφίλ ευαισθησίας σε μυκητοκτόνους ουσίες για βελτιστοποίηση της καταπολέμησης της ασθένειας (359.500 ευρώ).
▪Διερεύνηση της ύπαρξης αλλοιογόνων Alicyclobacillus spp. σε χυμούς και άλλα προϊόντα φρούτων: Οικολογία, μέθοδοι ανίχνευσης και τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος (326.500 ευρώ).
▪Χρήση οικοφυσιολογικών δεικτών προς αύξηση ανταγωνιστικότητας προϊόντων ροδιάς (126.828,60 ευρώ).
▪Ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων από αγροτικές καλλιέργειες (300.000 ευρώ).